Uchwała nr XIII/115/15Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015r, poz.1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych-(tekst jednolity Dz.U.z 2014r, poz. 849 ze zm.: Dz.U.z 2015r, poz.528; poz.699; poz. 774; poz.1045; poz.1283; poz.1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r (M.P. z 2015r, poz. 735)

Uchwała nr XIII/115/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2015r, poz.1515), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych-(tekst jednolity Dz.U.z 2014r, poz. 849 ze zm.: Dz.U.z 2015r, poz.528; poz.699; poz. 774; poz.1045; poz.1283; poz.1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r (M.P. z 2015r, poz. 735)


Pełna treść:

115 15.pdf (244kB) pdfUWAGA – WAŻNE DLA PODATNIKÓW

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego stawki podatkowej w podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) w brzmieniu odmiennym od uchwalonego przez Radę Miasta Rypin, zgodnie z treścią art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz 849 ze zm.) w roku podatkowym 2016 na terenie miasta Rypin obowiązywała będzie stawka obowiązująca w roku 2015 r. - tj. 0,25 zł/m2.

Prosimy o uwzględnienie powyższej treści w składanych deklaracjach podatkowych.

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2015, 09:31:43)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (13 stycznia 2016, 13:48:40)
Zmieniono: Dodano wyjaśnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 956