Uchwała nr XIII/114/15Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2015w sprawie podatku leśnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015r, poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2013r, poz. 465; Dz.U z 2015r, poz.1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r (M.P. z 2015, poz. 1028)

Uchwała nr XIII/114/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015r, poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2013r, poz. 465; Dz.U z 2015r, poz.1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r (M.P. z 2015, poz. 1028)


Pełna treść:

114 15.pdf (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2015, 09:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515