Uchwała nr XIII/113/15Rady Miasta Rypinz dnia 30 listopada 2015w sprawie podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. t.j. Dz.U.z 2015r, poz.1515) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz.1381; Dz.Uz 2014r, poz.40; Dz.U z 2015r, poz.1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015r, poz.1025)

Uchwała nr XIII/113/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 listopada 2015


w sprawie podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. t.j. Dz.U.z 2015r, poz.1515) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz.1381; Dz.Uz 2014r, poz.40; Dz.U z 2015r, poz.1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015r, poz.1025)


Pełna treść:

113 15.pdf (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2015, 09:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495