Uchwała nr X/91/15Rady Miasta Rypinz dnia 1 września 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.'), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.3)

Uchwała nr X/91/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 1 września 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.'), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.3)


Pełna treść:

Uchwała Nr X 91 15.pdf (4735kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (9 września 2015, 14:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338