Uchwała nr IX/79/15Rady Miasta Rypinz dnia 22 lipca 2015zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.3)

Uchwała nr IX/79/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 22 lipca 2015


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.3)


Pełna treść:

Uchwała Nr IX 79 15.pdf (990kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (9 września 2015, 14:35:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (9 września 2015, 14:54:45)
Zmieniono: Poprawiono błąd w tytule.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286