Uchwała nr IX/78/15Rady Miasta Rypinz dnia 22 lipca 2015zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.'), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.3)

Uchwała nr IX/78/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 22 lipca 2015


zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.'), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.3)


Pełna treść:

Uchwała Nr IX 78 15.pdf (3723kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (9 września 2015, 14:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248