Uchwała nr IV/22/15Rady Miasta Rypinz dnia 29 stycznia 2015w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Uchwała nr IV/22/15
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 stycznia 2015


w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.2) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)


Pełna treść:

uchwała nr IV 22 15.pdf (7322kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (23 lutego 2015, 14:09:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402