Uchwała nr LIV/396/14Rady Miasta Rypinz dnia 30 października 2014w sprawie: podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40)

Uchwała nr LIV/396/14
Rady Miasta Rypin
z dnia 30 października 2014


w sprawie: podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40)


Pełna treść:

uchwała nr LIV 396 14.pdf (142kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (21 listopada 2014, 08:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791