Uchwała nr XLII/296/13Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; Dz. U. z 2013 r poz. 645) w związku z art. 5 ust 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, Dz. U. z 2011, Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)

Uchwała nr XLII/296/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; Dz. U. z 2013 r poz. 645) w związku z art. 5 ust 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, Dz. U. z 2011, Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)


Pełna treść:

296 13.pdf (992kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2013, 10:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372