Uchwała nr XLII/294/13Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2013w sprawie podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(t.j. Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2013 r., poz. 660)

Uchwała nr XLII/294/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(t.j. Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2013 r., poz. 660)


Pełna treść:

294 13.pdf (632kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2013, 10:16:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 877