Uchwała nr XXXVI/255/13Rady Miasta Rypinaz dnia 21 czerwca 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm. 1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm. 2)

Uchwała nr XXXVI/255/13
Rady Miasta Rypina
z dnia 21 czerwca 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm. 1) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm. 2)


Pełna treść:

255 13.PDF (1849kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (1 lipca 2013, 11:44:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705