Uchwała nr XXVII/194/12Rady Miasta Rypinaz dnia 29 listopada 2012w sprawie: podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006rNr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007rNr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Dz.U.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 201 lr Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r poz. 567 ) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r Nr 109, poz. 747 , z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 201 Or Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)

Uchwała nr XXVII/194/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006rNr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007rNr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Dz.U.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 201 lr Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r poz. 567 ) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r Nr 109, poz. 747 , z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 201 Or Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)


Pełna treść:

uchwała nr XXVII 194 12.pdf (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2012, 08:50:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040