Uchwała nr XXVII/193/12Rady Miasta Rypinaz dnia 29 listopada 2012w sprawie: podatku leśnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007rNr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218z2008rNr 180, poz. 111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r Dz.U.Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r poz. 567) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008r Nr 116, poz.730; z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.)

Uchwała nr XXVII/193/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007rNr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218z2008rNr 180, poz. 111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r Dz.U.Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; z 2012r poz. 567) w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008r Nr 116, poz.730; z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.)


Pełna treść:

uchwała nr XXVII 193 12.pdf (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2012, 08:48:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029