Uchwała nr XXVII/192/12Rady Miasta Rypinaz dnia 29 listopada 2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art, 40 ust.l, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nrl53, poz.1271, Nr214, poz. 1806; z2003r.Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173poz.l218, z2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz.420,Nrl57, poz. 1241; z 2010r.Nr28, poz.142 , poz.146, Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40 poz. 230; Dz.U. z 201 lr. Nr 117 poz. 679; Dz.U. Nr 134, poz. 777, Dz.U. Nr 21 poz.113), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ' (tekst jednolity Dz.U. z2010r.Nr95, poz. 613, z2010r.Nr 96, poz.620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, Dz.U.z2011, Nr 102 poz. 584,Nr 112 poz. 654,Nr 171, poz. 1016)

Uchwała nr XXVII/192/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art, 40 ust.l, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nrl53, poz.1271, Nr214, poz. 1806; z2003r.Nr80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173poz.l218, z2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz.420,Nrl57, poz. 1241; z 2010r.Nr28, poz.142 , poz.146, Nr 106, poz. 675; Dz.U. Nr 40 poz. 230; Dz.U. z 201 lr. Nr 117 poz. 679; Dz.U. Nr 134, poz. 777, Dz.U. Nr 21 poz.113), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ' (tekst jednolity Dz.U. z2010r.Nr95, poz. 613, z2010r.Nr 96, poz.620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.1475, Dz.U.z2011, Nr 102 poz. 584,Nr 112 poz. 654,Nr 171, poz. 1016)


Pełna treść:

uchwała nr XXVII 192 12.pdf (171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (18 grudnia 2012, 08:47:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1192