Uchwała nr XVI/99/11Rady Miasta Rypinaz dnia 24 listopada 2011w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.l) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Uchwała nr XVI/99/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.l) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)


Pełna treść:

uchwała nr XVI 99 11.pdf (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2011, 14:38:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1604