Uchwała nr XVI/98/11Rady Miasta Rypinaz dnia 24 listopada 2011w sprawie: podatku leśnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 200lr Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007rNr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218z2008rNr 180, poz. lll,Nr 223, poz.1458 z 2009r Dz.U.Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z2011r Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku żart. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005rNr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006rNr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008r Nr 116, poz.730; z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.)

Uchwała nr XVI/98/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie: podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 200lr Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007rNr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218z2008rNr 180, poz. lll,Nr 223, poz.1458 z 2009r Dz.U.Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z2011r Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku żart. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005rNr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006rNr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2008r Nr 116, poz.730; z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.)


Pełna treść:

uchwała nr XVI 98 11.pdf (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2011, 14:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509