Uchwała nr XVI/97/12Rady Miasta Rypinaz dnia 24 listopada 2011w sprawie: podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007rNr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z2008rNr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r Dz.U.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 201 lr Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r Nr 109, poz. 747 , z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)

Uchwała nr XVI/97/12
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie: podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007rNr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z2008rNr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r Dz.U.Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r Nr 28, poz.142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 201 lr Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r Nr 109, poz. 747 , z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)


Pełna treść:

uchwała nr XVI 97 11.pdf (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2011, 14:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398