Uchwała nr XVI/95/11Rady Miasta Rypinaz dnia 24 listopada 2011w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z2003rNr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203. z2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r Dz.U.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 201Or Nr 28, poz. 142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 201 lr Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku z art. 5 ust. 1 , art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 -tekst jednolity (Dz.U. z2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 Dz.U. 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016)

Uchwała nr XVI/95/11
Rady Miasta Rypina
z dnia 24 listopada 2011


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2001r Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z2003rNr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z2004rNr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203. z2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r Dz.U.Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 201Or Nr 28, poz. 142, poz. 146, , Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 201 lr Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 21, poz. 113) w związku z art. 5 ust. 1 , art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 -tekst jednolity (Dz.U. z2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011 Dz.U. 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016)


Pełna treść:

uchwała nr XVI 95 11.pdf (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2011, 14:29:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1923