Uchwała nr XXXVI/357/09Rady Miasta Rypinaz dnia 26 listopada 2009w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j! Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 5 ust. 1 , art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 2 -tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3)

Uchwała nr XXXVI/357/09
Rady Miasta Rypina
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j! Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z art. 5 ust. 1 , art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 2 -tekst jednolity (Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3)


uchwała nr XXXVI 357 09.pdf (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Żebrowski (11 grudnia 2009, 12:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2077