zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.31.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 grudnia 2020  09:00
Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/398187

https://platformazakupowa.pl/transakcja/398187

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (20 listopada 2020, 12:21:49)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (23 listopada 2020, 13:38:51)
Zmieniono: Dodano aktywny link do dokumentacji przetargowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42