zamówienie na:

Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.30.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 17 listopada 2020 roku ZP.271.30.6.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rypin oraz jednostek organizacyjnych i Instytucji Kultury Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyła COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, mająca siedzibę w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162, 02-342 Warszawa. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (81,90 punktów) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 21,90 punktów – kryterium klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 0 punktów – kryterium wysokości świadczeń). Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta  


UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 16 listopada
2020 roku o godz. 11:15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/Wyjaśnienie treści SIWZ - 12.11.2020 r..pdf (10606kB) pdf
Załącznik do pytania 1.pdf (364kB) pdf
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 2.doc (57kB) wordOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (4132kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (2530kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (541kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (6 listopada 2020, 10:26:57)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (18 grudnia 2020, 10:10:26)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 325