zamówienie na:

Wymiana posadzki drewnianej w ramach zadania pn. Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf (482kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (597kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY (274kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 11.05.2020 r. (210kB) pdf

UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 11 maja 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

Wyjaśnienia treści SIWZ - 04.05.2020 r. (166kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (3527kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (6321kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (418kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (281kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (387kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (373kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (298kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (450kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz robót (345kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (31kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna (265kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (713kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (22 kwietnia 2020, 12:25:37)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (1 lipca 2020, 11:24:36)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o zmianie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407