Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2018
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30 kwietnia 2018 roku ZP.271.3.9.2018 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant – bieżnia okrężna 400 m, treningowy” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która została uznana za ważną i wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożył Grzegorz Leszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński, mającą siedzibę w Bytomiu przy ul. Hutniczej 4, 41-923 Bytom. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 1 otrzymała najwyższą ilość punktów (100 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60 punktów – kryterium cena, 20 punktów – kryterium termin realizacji, 20 punktów – kryterium okres gwarancji). Z up. BURMISTRZA mgr Mikołaj Kozubowicz Sekretarz Miasta  

!!!UWAGA!!!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.03.2018 r..pdf (1484kB) pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 21.03.2018 r..pdf (4969kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - 21.03.2018 r..pdf (256kB) pdf
Opinia geotechniczna 1.pdf (2294kB) pdf
Opinia geotechniczna 2.pdf (2069kB) pdf
Opinia geotechniczna 3.zip (5074kB) zipOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (1422kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (2337kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (256kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (242kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf (232kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (182kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (336kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.pdf (216kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (209kB) pdf


Odpowiada za treść: Joanna Lewandowska
Opublikował: Joanna Lewandowska (9 marca 2018, 10:11:32)

Ostatnia zmiana: Joanna Lewandowska (28 września 2018, 09:53:23)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o zmianie umowy - 28.09.2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 663

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij