Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin22.02.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

22.02.2021


Rypin, 2021.02.22
II.6730.69.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
        
Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2021 roku zawiadomienia znak II.6730.69.2020, że zostały zgromadzone materiały dowodowe w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego na terenie działki nr ewidencyjny 1203/3 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Warszawskiej.
Zawiadomienie w pełnej treści dostępne jest w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, pokój nr 115.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Tomasz Kosiński
Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

metryczka


Wytworzył: Danuta Wysakowska (22 lutego 2021)
Opublikował: Danuta Wysakowska (22 lutego 2021, 08:57:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32