Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2021-09-24 12:42:25
Uchwała nr XVI/113/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-09-24 12:42:51
Uchwała nr XVI/114/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-09-24 12:44:11
Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2019 rok 2021-09-24 12:45:09
Uchwała nr XVI/116/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2027 2021-09-24 12:45:28
Uchwała nr XVI/117/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2020 2021-09-24 12:45:49
Uchwała nr XVI/118/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 2021-09-24 12:46:13
Uchwała nr XVI/119/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka Z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów 2021-09-24 12:46:41