Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej

II.6733.13.2023

OBWIESZCZENIE

    Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamia właścicieli działki nr ewid. 1056 położonej w Rypinie o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej na wniosek Pani Emilii Łapkiewicz-Przygodzkiej reprezentowanej przez pełnomocnika.

         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ww. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski
i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, telefon (54) 280 96 34, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 57 z późn. zm.).

  Z up. BURMISTRZA
mgr Sławomir Kryszczuk
    Sekretarz Miasta


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kryszczuk
Marek Kiedrowski

Data wytworzenia:
17 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
17 lis 2023, godz. 09:20

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
17 lis 2023, godz. 09:20