Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Zaproszenie na L sesję Rady Miasta Rypin

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

zwołuję

L sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 09 września 2022r. (piątek) o godz. 12.00 (transmisja na stronie internetowej Urzędu).

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad L sesji i stwierdzenie  quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad L sesji,
  3. przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX sesji,
  4. informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Rypin.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej (projekt uchwały nr L/314/2022),
 2. w sprawie uzgodnienia wysokości opłat stosowanych na Cmentarzu Komunalnym w Starorypinie Prywatnym (projekt uchwały nr L/315/2022),
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok (projekt uchwały nr L/316/2022),
 4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 (projekt uchwały nr L/317/2022),
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od XLVIII sesji Rady Miasta Rypin oraz realizacji uchwał.
 2. Wnioski i informacje.                                                                      
 3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miasta Rypin.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Malinowski

Data wytworzenia:
02 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 wrz 2022, godz. 11:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 wrz 2022, godz. 11:09