Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Zapraszam na sesję Rady Miasta Rypin

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

zwołuję

LI sesję Rady Miasta Rypin, której obrady odbędą się dnia 29 września 2022r. (czwartek) o godz. 15.00 (transmisja na stronie internetowej Urzędu).

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad LI sesji i stwierdzenie  quorum,
  2. przyjęcie porządku obrad LI sesji,
  3. przyjęcie protokołu L sesji,
  4. informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Rypin.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Rypin o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta Rypin, oraz informacja Burmistrza Miasta Rypin
  o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta
  i kierowników jednostek podległych.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 r.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr LI/318/2022),
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie, Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie (projekt uchwały nr LI/319/2022),
 3. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin (projekt uchwały nr LI/320/2022),
 4. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr LI/321/2022),
 5. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr LI/322/2022),
 6. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr LI/323/2022),
 7. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr LI/324/2022),
 8. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2022 rok (projekt uchwały nr LI/325/2022),
 9. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022-2027 (projekt uchwały nr LI/326/2022),
 1. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od L sesji Rady Miasta Rypin oraz realizacji uchwał.
 2. Wnioski i informacje.                                                                        
 3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miasta Rypin.

 

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Malinowski

Data wytworzenia:
22 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Maciej Piotrowski

Data publikacji:
22 wrz 2022, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Piotrowski

Data aktualizacji:
22 wrz 2022, godz. 11:57