Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszcznie o wydaniu w dniu 08.07.2024 r. decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odsączania popłuczyn po płukaniu kanalizacji na terenie części działki nr ewidencyjny 2195/34 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej

II.6733.5.2024

OBWIESZCZENIE

      Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 08.07.2024 r. decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odsączania popłuczyn po płukaniu kanalizacji na terenie części działki nr ewidencyjny 2195/34 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Spółka z o.o. w Rypinie.

      Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

      Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, telefon (54) 280 96 34, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).


Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Tomasz Kosiński
     Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński
Marek Kiedrowski

Data wytworzenia:
08 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
08 lip 2024, godz. 08:13

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
08 lip 2024, godz. 08:13