Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

II.6733.5.2022

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia że zostały zgromadzone materiały dowodowe w sprawie wniosku P4 Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Majera dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RYP0006A na terenie działki nr ewid. 2203/7 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                        Z up. Burmistrza Miasta
                       mgr inż. Tomasz Kosiński
                               Kierownik Wydziału
                          Infrastruktury i Inwestycji

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
21 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
21 wrz 2022, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
21 wrz 2022, godz. 11:44