Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.01.2023 r. decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (0,4kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek

II.6733.10.2022

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 z późn. zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 20.01.2023 r. decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (0,4kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego ,,KOM-BUD” Sp. z o. o. w Brodnicy.

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                  Z up. Burmistrza Miasta
                                                                 mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                      Kierownik Wydziału
                                                                 Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
23 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 08:35

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
23 sty 2023, godz. 08:35