Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej

II.6733.13.2023

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 16/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 2223/1, 1077/16, 1077/7 i 1077/12 oraz na terenie części działek nr ewid. 562, 999/5, 2223/3, 1056 i 1363/17 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej na wniosek Pani Emilii Łapkiewicz-Przygodzkiej reprezentowanej przez pełnomocnika.

         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Tomasz Kosiński
     Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński
Marek Kiedrowski

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 11:14

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 11:14