Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid. 207/1 i 1411 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej i ul. Sikorskiego

II.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid. 207/1 i 1411 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej i ul. Sikorskiego na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMES Sp. z o.o. w Rypinie.

         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                                                                  Z up. Burmistrza Miasta
                                                                 mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                      Kierownik Wydziału
                                                                 Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 12:17