587 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu SMLW w Rypinie. | BIP - Urząd Miasta Rypin
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu SMLW w Rypinie.

Rypin, 2022.05.10

NiŚ. 6131.1.3.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

ZAWIADAMIA

strony postępowania, że w dniu 10.05.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Rypinie ul. Wojska Polskiego 9 została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie łącznie 6 szt. drzew:

  • 2 szt. drzew gatunku sumak octowiec (Rhus typhina) i 1 szt. drzewa gatunku wierzba mandżurska (Salix matsudana), rosnących na nieruchomości oznaczonej nr geod. 946/4,
  • 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), rosnących na nieruchomości oznaczonej nr geod. 844/10,
  • 2 szt. drzewa gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) rosnącego na nieruchomości o nr geod. 832/169.

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy. Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rypin.

 

             Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu (tel. 54 280 96 28).

 

Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 08.07.2020 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Otrzymują:
  1. Strony postępowania – poprzez umieszczenie w BIP
  2. aa

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji-skan (PDF, 516.62Kb) 2022-05-10 09:45:29 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karol Chmielewski

Data wytworzenia:
10 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Rębacz

Data publikacji:
10 maj 2022, godz. 09:45

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Rębacz

Data aktualizacji:
10 maj 2022, godz. 09:45