Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki nr ewid. 1368 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy garażu blaszanego dwustanowiskowego na terenie działek nr ewid. 912/1 i 916 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamia właścicieli działki nr ewid. 1368 położonej w Rypinie przy ul. Nowy Rynek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu blaszanego dwustanowiskowego  na terenie działek nr ewid. 912/1 i 916 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Nowy Rynek.

         Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ww. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, telefon (54) 280 96 34, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 57 z późn. zm.).

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Tomasz Kosiński

Kierownik Wydziału

Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
15 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Danuta Wysakowska

Data publikacji:
15 lis 2023, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Danuta Wysakowska

Data aktualizacji:
15 lis 2023, godz. 11:10