Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działki 704/1 w Rypinie przy ul. Piłsudskiego o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Rypin o warunkach zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Piłsudskiego w Rypinie na działkach 728/5 i 728/14

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1c i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadamia właścicieli działki nr ewid. 704/1 położonej w Rypinie przy ul. Piłsudskiego o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 45/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, kanalizacją deszczową, dwoma podziemnymi zbiornikami przeciwpożarowymi o pojemności 200 m³, pylonem reklamowym o wysokości od 6 m do 12 m, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego w Rypinie na działkach o nr ewid. 728/5 i 728/14, obręb 0001 Rypin, wydanej na wniosek Investkom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanej przez pełnomocnika.

Pismo w pełnej treści dostępne jest dla ww. stron postępowania w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 (pokój nr 115) w godzinach pracy urzędu, telefon (54) 280 96 34.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Tomasz Kosiński

Kierownik Wydziału

Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
10 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Danuta Wysakowska

Data publikacji:
10 lip 2024, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Danuta Wysakowska

Data aktualizacji:
10 lip 2024, godz. 11:20