Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin skierowane do właścicieli działek nr 1272/1 i 1270/1 w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie części działek nr 1276/50 i 1276/51 w Rypinie przy ul. Polnej

OBWIESZCZENIE      

Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1c i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zawiadamia właścicieli działek nr ewid. 1272/1 i 1270/1 położonych w Rypinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie części działek nr ewid. 1276/50 i 1276/51 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Polnej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ww. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, telefon (54) 280 96 34, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307).

 

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Tomasz Kosiński

Kierownik Wydziału

Infrastruktury i Inwestycji


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Danuta Wysakowska

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Danuta Wysakowska

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 10:45