592 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej | BIP - Urząd Miasta Rypin
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej

Rypin, dn. 12 maja 2022 r.

II.6721.1.2021

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA RYPIN

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej

    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Rypin uchwały nr XXXVIII/243/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    Granicę obszaru objętego Planem wyznaczają zewnętrzne granice działek nr 1082/2, 1082/1, 1205/1, 1091/7 i 1081/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej planu miejscowego. Wnioski należy składać:

  1. pisemnie na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rypin,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: rypin@rypin.eu (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.)

w terminie do 3.06.2022 r.

 

    Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz  adres zamieszkania albo siedziby Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                             Z up. Burmistrza Miasta
                                                                           mgr inż. Tomasz Kosiński                                                                                                     Kierownik Wydziału
                                                                             Infrastruktury i Inwestycji


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula RODO (DOCX, 27.35Kb) 2022-05-12 08:19:08 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Kosiński

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Marek Kiedrowski

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 08:19

Osoba aktualizująca informacje

Marek Kiedrowski

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 08:20