Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Miejscowy Plan Zagospodarowania - sporządzane

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE ULIC DWORCOWEJ I MŁAWSKIEJ – PROJEKT PLANU NA SESJĘ

Projekt planu na sesję – tekst

Projekt planu na sesję – rysunek

Projekt planu na sesję – rysunek z georeferencją

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały – dane przestrzenne

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DWÓCH OBSZARÓW MIASTA RYPIN W REJONIE ULICY BIELAWKI – projekt planu na sesję

Projekt planu na sesję – tekst
Projekt planu na sesję – rysunek
Projekt planu na sesję – rysunek z georeferencją
Uzasadnienie uchwały
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały – dane przestrzenne

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania - uchwalone

Obszar III (obowiązuje od 26 października 2009 r.; w obszarze IIIA zmieniony uchwałą nr XXXVIII/263/13 z 13 VIII 2013 r.; w innym obszarze uchwałą nr XIV/109/2019 z 8 listopada 2019 r.)

Dziennik Urzędowy

Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/329/09

Załącznik nr 1 mapka

Załącznik nr 2 Uwagi

Załącznik nr 3 Infrastruktura

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu

Załącznik graficzny

 

Obszar IIIA - zmiana do uchwały XXXIII/329/09 z dnia 29.06.2009r. (obowiązuje od 26.09.2013 r.)

Dziennik Urzędowy poz 298

Uchwala Rady Miasta Rypina nr XXXVIII/263/13 z dnia 13.08.2013r.

Załącznik nr 1 - rysunek planu

Załącznik nr 2 - rozpatrzenie uwag

Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji

 

Obszar pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki - zmiana do uchwały XXXIII/329/09 z dnia 29.06.2009r. (obowiązuje od 29.11.2019 r.)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 6049

Uchwała Rada Miasta Rypin nr XIV/109/2019 z 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki – tekst + załączniki tekstow

Uchwała Rada Miasta Rypin nr XIV/109/2019 z 8 listopada 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki – załącznik nr 1 (graficzny)

 

Obszar I i II (w obszarze IA i IB zmieniono Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/264/13 z 13 sierpnia 2013 r., w zakresie dotyczącym obszaru II traci moc w związku z uchwała Rady Miasta Rypin nr XXXIX/262/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.)

 

Dziennik Urzędowy Nr 131 z 2005

Obszar I rys

 

Obszar IA i IB (zmiana do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXXVIII/210/05 z 31 sierpnia 2005 r. obowiązuje od  5 listopada 2013 r.)

Dz.Urz 2013 poz 2952

Uchwała_nr_XXXVIII-264-13 z dnia 13 sierpnia 2013r. - tekst

Uchwała nr XXXVIII-264-13 z 13 sierpnia 2013 r. - załączniki

 

Obszar ograniczony od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnią granicą terenu Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2017 r. poz. 3474

Uchwała Rady Miasta Rypin nr XXXIX/262/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. wraz z załącznikami tekstowymi nr 2 i 3

Załącznik nr 1 – rysunek planu

 

Obszar miasta Rypin w rejonie ulic Mickiewicza i 3 Maja

 

Uchwała Rady Miasta Rypin nr XX21412020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. wraz z załącznikami tekstowymi nr 2 i 3 i uzasadnieniem - tekst ujednolicony

Załącznik nr 1 – rysunek planu

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Kiedrowski

Data wytworzenia:
11 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
11 sie 2021, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Piotrowski

Data aktualizacji:
07 lis 2022, godz. 11:38