Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-11-25 13:40:23
Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rypin 2022-11-23 15:24:51
Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego” 2022-11-23 15:26:54
Zarządzenie Nr 153/W-12/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-11-23 15:31:26
Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-11-23 15:29:57
Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Stworzenie Centrum Zabawowo - Edukacyjnego” 2022-11-23 15:23:40
Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót obejmujących zadanie pn.: „Budowa DiscGolf Parku w Rypinie” 2022-11-02 09:21:25
Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Rypin 2022-10-06 14:50:17
Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: Wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania Modernizacja „KATOLIKA" - Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie 2022-09-29 11:37:12
Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego” 2022-09-09 13:36:45
Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego” 2022-09-09 13:35:51
Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2022-09-07 12:01:44
Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości 2022-09-07 12:00:54
Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za pierwsze półrocze 2022 roku 2022-09-19 07:57:48
Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Stworzenie Centrum Zabawowo – Edukacyjnego” 2022-08-23 15:54:05
Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie 2022-08-23 15:00:11
Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Rypinie 2022-08-23 14:59:24
Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji co, cwu w budynku Nowe Osiedle 16” 2022-08-23 12:07:37
Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zgłoszonych ogrodów i balkonów w konkursach na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon – pełen kwiatów” – XVI edycja 2022-08-09 11:20:06
Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego” 2022-08-11 09:32:11
Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej 2022-08-08 14:43:24
Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie obciążania nieruchomości 2022-08-04 07:47:55
Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej” 2022-08-08 14:42:09
Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. 2022-08-01 07:31:36
Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 oraz ustalenia regulaminu jej działania 2022-11-23 15:21:02
Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr 731/3 przy ul. Piłsudskiego” 2022-07-25 08:47:51
Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. rekomendacji uczniów do otrzymania stypendium motywacyjnego Rady Miasta Rypin 2022-07-15 14:02:14
Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 10:05:25
Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 10:04:40
Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 10:04:01
Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 10:02:56
Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na 2022-07-07 10:02:09
Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 10:01:18
Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 10:00:35
Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-07 09:59:32
Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 2022-07-07 09:58:46
Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 2022-07-07 09:57:21
Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 2022-07-07 09:56:14
Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 2022-07-07 09:55:11
Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Najpiękniejszy ogród” i „Najpiękniejszy balkon – pełen kwiatów”. 2022-07-05 11:36:03
Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 lipca 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej” 2022-07-05 07:37:00
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników/dyrektorów i zastępców kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypin oraz zasad przyznawania nagród kierownikom/dyrektorom tych jednostek i ich zastępcom 2022-08-08 14:53:56
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury 2022-08-08 14:52:17
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt. 2022-08-08 14:50:25
Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 2022-06-22 15:06:23
Zarządzenie nr 82/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 czerwca 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 2022-06-22 15:05:18
Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 2022-06-15 13:04:18
Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Rypin. 2022-06-15 12:58:03
Zarządzenie nr 78/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 czerwca 2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. 2022-06-15 12:57:04
Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 6 czerwca 2022 w sprawie zasad kwalifikowania i realizacji wydatków związanych z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – uchodźcami przybyłymi do Polski po 24 lutego 2022 roku 2022-06-21 12:10:32
Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 maja 2022 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-06-08 15:03:51
Zarządzenie nr 73/W-11 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 maja 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2022-06-08 15:02:49
Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 maja 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 2022-05-31 14:36:08
Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 maja 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 2022-05-31 14:34:33
Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 4 maja 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa bieżni przy SP-3 przy ul. Młyńskiej” 2022-05-05 09:26:38
Zarządzenie nr 64/W-10/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-27 08:41:22
Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-04-27 08:40:08
Zarządzenie nr 62/W-9/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-27 08:38:55
Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 2022-04-27 08:45:09
Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Dostawa i montaż mebli w ramach zadania pn. „Budowa budynku szatniowo – sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie”. 2022-04-27 08:44:13
Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. „Wymiana odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach zadania Modernizacja „KATOLIKA” – Centrum Aktywności Społecznej” 2022-04-27 09:21:55
Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2022–2027 2022-04-27 08:02:09
Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-04-27 08:00:38
Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 13 kwietnia 2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 2022-04-14 11:22:32
Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-04-27 07:59:31
Zarządzenie nr 51/W-8/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-11 14:50:20
Zarządzenie nr 50/W-7/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-04-11 14:49:14
Zarządzenie nr 49/W-6/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-11 14:48:03
Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-04-11 14:46:13
Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-04-27 07:58:12
Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 22 marca 2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia łazienek w ramach zadania pn. „Budowa budynku szatniowo – sanitarnego przy kompleksie sportowym przy ul. Sportowej w Rypinie” 2022-03-24 08:57:02
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 18 marca 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu promującego nowatorskie działania na rzecz miasta „Wędka Burmistrza” 2022-03-30 07:50:53
Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 17 marca 2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 2022-03-18 10:55:28
Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 marca 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-04-27 07:56:44
Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 marca 2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu publicznego z zakresu sportu 2022-03-18 10:54:28
Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 1 marca 2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizacje celu publicznego z zakresu sportu 2022-03-18 10:53:16
Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-04-27 07:52:42
Zarządzenie nr 36 /2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 2022-02-21 15:45:05
Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację celu pu-blicznego z zakresu sportu 2022-02-21 15:44:14
Zarządzenie nr 34/W-5/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-02-21 13:25:38
Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-02-21 13:24:20
Zarządzenie nr 32/W-4/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-02-21 13:23:32
Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-02-21 13:22:15
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 21 lutego 2022 w sprawie nabycia nieruchomości 2022-02-21 13:21:15
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lutego 2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-16 07:34:18
Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 15 lutego 2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-16 07:32:36
Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 lutego 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-02-11 12:50:47
Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lutego 2022 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych zadania pn. „Utwardzenie nawierzchni ul. Wójtostwo” 2022-02-11 12:49:40
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lutego 2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-11 12:46:49
Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 7 lutego 2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-02-11 12:46:04
Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2022 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin 2022-02-11 12:45:08
Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie na 2022 rok 2022-02-11 12:44:09
Zarządzenie nr 21/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 2 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-04-27 07:50:31
Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rypin 2022-02-11 12:42:56
Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie” 2022-02-11 12:41:17
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 2022-02-11 12:39:49
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 2022-02-11 12:39:02
Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 2022-02-11 12:38:10
Zarządzenie nr 15/W-3/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-02-11 12:37:19
Zarządzenie nr 14/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2022-02-11 12:36:10
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej szkoły oraz wzoru zgłoszenia do publicznych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin 2022-02-11 12:35:15
Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2022/2023 2022-02-11 12:34:19
Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2022/2023 2022-02-11 12:33:27
Zarządzenie nr 10/W-2/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-02-11 12:32:14
Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2022-02-11 12:31:00
Zarządzenie nr 8/W-1/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-02-11 12:29:38
Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2022-02-11 12:27:47
Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie udzielenia bonifikaty przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasta Rypin 2022-02-11 12:26:39
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 19 stycznia 2022 w sprawie ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 2022-02-11 12:25:05
Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulamunu Pracy Komisji 2022-02-11 12:24:03
Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Rypin na 2022 rok 2022-02-11 12:22:38
Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie miesięcznych limitów rozmów telefonicznych telefonów komórkowych używanych przez pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-02-11 12:21:09
Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 3 stycznia 2022 w sprawie ustalenia limitu kilometrów w jazdach lokalnych dla pracowników Urzędu Miasta Rypin 2022-02-11 12:19:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kryszczuk

Data wytworzenia:
11 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
11 lut 2022, godz. 12:16

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
04 sie 2022, godz. 07:49