Dane Adresowe

Zdjęcie
Urząd Miasta Rypin
87-500 Rypin
ul. Warszawska 40
tel. +48 54 280 96 00
fax: +48 54 280 9659
e-mail: rypin@rypin.eu
NIP: 8921481369, REGON 000523488
        Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego
 

 

 

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu


lub na konto (BGŻ O/Rypin)  Urzędu Miasta Rypin: 

Numer konta/Rodzaj wpłaty

05 2030 0045 1110 0000 0245 8480
Dochody budżetu państwa
-opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL
 
26 2030 0045 1110 0000 0253 9970

Dochody podatkowe
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu,
- podatek rolny i leśny,
- opłata od posiadania psów,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłata prolongacyjna,
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. należności

27 2030 0045 1110 0000 0263 7340

 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 
73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Dochody Urzędu Miejskiego- dochody podstawowe
- opłata skarbowa,
- opłata targowa,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów gminy,
- czynsz za dzierżawę gruntów gminy,
- sprzedaż nieruchomości gminy,
-opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
- opłata adiacencka,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za znaczek za psa,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską,
- inne opłaty

84 2030 0045 1110 0000 0245 8610
Zabezpieczenia, rękojmie, depozyty
Wadia, rękojmie, depozyty
 
 
 


Urząd Miasta Rypin pracuje w następujących godzinach:
godz. 7.30 - 16.00 poniedziałek, wtorek
godz. 7.30-15.30 środa, czwartek
godz. 7.30 - 14.30 piątek

Burmistrz wtorek od 9.00 -13.00
pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (15 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (15 marca 2007, 15:12:17)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (16 grudnia 2015, 11:55:52)
Zmieniono: Poprawiono godziny przyjmowania przez Burmistrza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43706