PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK jest miejscem utworzonym przez Gminę Miasta Rypina w celu umożliwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów tzw. "problemowych", które nie mogą lub nie powinny być wyrzucane do pojemników odbieranych z terenów nieruchomości. Odpady dostarczone przez mieszkańców do tego punktu zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w punkcie i później przekazane do właściwych podmiotów zajmujących odzyskiem i recyklingiem danego rodzaju odpadu.

Odpady W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowych opłat!

Lokalizacja PSZOK w Rypinie:

ul. E. Orzeszkowej 4

PSZOK obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMES.

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach - 7:00 – 15:00,
środa w godzinach - 7:00 – 17:00,
sobota:
a) w okresie od 1 maja do 31 października w godzinach - 9:00 – 13:00,
b) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
w godzinach - 9:00 – 13:00

W PSZOK przyjmowane są odpady:
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1Mg na gospodarstwo domowe w ciągu roku),
- zużyte opony (do 4 szt. z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku),
- tekstylia i odzież,
- żużle i popioły paleniskowe,
- odpady niebezpieczne (opakowania po olejach, farbach itp.),
oraz selektywnie zebrane odpady:
- tworzyw sztucznych,
- szkła,
- papieru i tektury,
- ulegające biodegradacji,

oraz inne odpady, których ze względu na ich skład, jakość, gabaryty nie można umieszczać w pojemnikach i workach odbieranych z terenów nieruchomości.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (16 stycznia 2014)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (16 stycznia 2014, 09:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4116