zamówienie na:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.7.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej