zamówienie na:

SPORZĄDZANIE WYCEN LOKALI I NIERUCHOMOŚCI DLA URZĘDU MIASTA RYPIN W 2020 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.3.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 8 maja 2020 roku ZP.271.A.3.2020 Wszyscy Wykonawcy OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „SPORZĄDZANIE WYCEN LOKALI I NIERUCHOMOŚCI DLA URZĘDU MIASTA RYPIN W 2020 ROKU” za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi Zapytania ofertowego zostały uznana i wybrana oferta Nr 4 złożona przez Macieja Chmiela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chmiel - House Maciej Chmiel mającą siedzibę w Wąbrzeźnie przy ul. Jesionowej 9, 87-200 Wąbrzeźno. Ww. Wykonawca zaoferował następujące ceny: – wycena lokalu mieszkalnego wraz ze sporządzeniem rysunku z dokumentacji lub szkicu przedstawiającego rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu – 250,00 zł, – wycena lokalu użytkowego wraz ze sporządzeniem rysunku z dokumentacji lub szkicu przedstawiającego rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń niezbędne do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu – 250,00 zł, – wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty adiacenckiej za jedną nieruchomość do opłaty z tytułu uzbrojenia terenu – 200,00 zł, – wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty adiacenckiej za jedną działkę do opłaty z tytułu podziału nieruchomości – 200,00 zł, – wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty planistycznej – 200,00 zł, – wycena nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaży tego prawa – 150,00 zł, – wycena nieruchomości celem waloryzacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 150,00 zł, – wycena nieruchomości gruntowej – 150,00 zł, – wycena nieruchomości zabudowanej – 350,00 zł, – wycena szkody powstałej przy czasowym zajęciu terenu – 250,00 zł. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski