zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa ul. Sadowej (dokumentacja i wykupy)

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Wyniki postępowania poniżej.  UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 18 maja 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (5159kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (7320kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (67kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (431kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (46kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (177kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (34kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (39kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna (264kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (712kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Orientacyjny zakres inwestycji (278kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Opinia geotechniczna (6248kB) zip

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (24 kwietnia 2020, 12:53:51)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (17 czerwca 2020, 09:52:54)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456