zamówienie na:

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (740kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY (270kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 31.03.2020 r. (209kB) pdf

UWAGA !!!
 
W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję online z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 31 marca 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (4844kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (8092kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (396kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (387kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (373kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (296kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (467kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (345kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (343kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna (259kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (711kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (272kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (10 marca 2020, 13:10:22)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (15 maja 2020, 12:22:54)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 649