zamówienie na:

Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2539kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY (254kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 24.03.2020 r. (216kB) pdf

UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 24 marca 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (3373kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (5954kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (281kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (786kB) zip
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (387kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (243kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (190kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (326kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Zestawienie stolarki drzwiowej (103kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (42kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna (262kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (389kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (9 marca 2020, 14:21:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (9 kwietnia 2020, 09:13:32)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339