zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej.  
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (3853kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty (466kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 12.03.2020 r. (244kB) pdf

Wyjaśnienia treśći SIWZ - 10.03.2020 r. (161kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (4632kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (7127kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (263kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (62kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (304kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (254kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (44kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (245kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (191kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (45kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (177kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (219kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (34kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (213kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (40kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna (263kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (390kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Orientacyjny zakres inwestycji (451kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Orientacyjna lokalizacja inwestycji (740kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (4 marca 2020, 14:48:13)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (27 kwietnia 2020, 09:41:22)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397