zamówienie na:

Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (647kB) pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY (412kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert - 17.03.2020 roku (234kB) pdf


UWAGA !!!
 
W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję online z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 17 marca 2020 roku o godz. 11.15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/Zmiana treści SIWZ - 12.03.2020 r. (124kB) pdf
Zmieniony plik PB_ZSP1_OT - 12.03.2020 r. (491kB) pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (4834kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (7812kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (283kB) pdf
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (1602kB) zip
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (253kB) pdf
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (244kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (188kB) pdf
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy (332kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót (221kB) pdf
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (221kB) pdf
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (177kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (48kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (6925kB) zip
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Klauzula informacyjna (258kB) pdf
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO) (388kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (26 lutego 2020, 14:50:22)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (16 kwietnia 2020, 13:02:48)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 467