zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 11 lutego 2020 roku ZP.271.A.1.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” Numer postępowania ZP.271.A.1.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 27 389,40 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin